Welcome Guest ( Log In | Register )

Help | Search | Members | Calendar

 
Orange
« Next Oldest | Next Newest » Track this topic | Email this topic | Print this topic
Cracker
Posted: Oct 22 2010, 21:04

Word Thrower

Group: Member
Member No.: 1928

Joined: July 10, 2006

Ժողովուրդ, ով կարա օգնի,.... x64 *nix ՕՀ-ների վրա փորձում եմ նստացնեմ Օրանժի մոդեմի ծրագիրը, չի ճանաչում որ մի ձև. Որպես սովորական ZTE USB ա ճանաչում. Նորմալ dialup-ով կարում եմ միացնեմ, ծրագիրը ուրիշ տեղից բերել ինսթալլ եմ արել, բայց բացելուց փորձում ա բացել, ու միանգամից թռցնում ա. Մենակ x64-երի վրա ա տենց. wvdial, libqt3 պակետները նստացրել եմ, չի օգնում.......
 
      Top
DJ_Pandorra--
Posted: Oct 23 2010, 12:30

Wise Dreamer

Group: Elite Member
Member No.: 1310

Joined: June 8, 2005

QUOTE (In the immortal words of Cracker, since Oct 22 2010, 21:04)
Ժողովուրդ, ով կարա օգնի,.... x64 *nix ՕՀ-ների վրա փորձում եմ նստացնեմ Օրանժի մոդեմի ծրագիրը, չի ճանաչում որ մի ձև. Որպես սովորական ZTE USB ա ճանաչում. Նորմալ dialup-ով կարում եմ միացնեմ, ծրագիրը ուրիշ տեղից բերել ինսթալլ եմ արել, բայց բացելուց փորձում ա բացել, ու միանգամից թռցնում ա. Մենակ x64-երի վրա ա տենց. wvdial, libqt3 պակետները նստացրել եմ, չի օգնում.......

Ubuntu-i vra mi hat miacru - chanachuma USB device, hanum es noric es dnum chanachuma USB Modem...

porcaca Beeline-i u Viva Modemner@...

--------------------
http://www.facebook.com/pages/Armcore-Project/81342079132

In Trance We Trust
 
      Top
Cracker
Posted: Oct 23 2010, 12:49

Word Thrower

Group: Member
Member No.: 1928

Joined: July 10, 2006

Et ognum a menak x86-i vra, x64-eri vra kut chi utum ))))
 
      Top
2 replies since Oct 22 2010, 21:04 Track this topic | Email this topic | Print this topic

<< Back to Unix programming

 
Arminco Global Telecommunications